Nina Jennylou Canon at Sydney Antoinette Alipao

LARAWAN MULA SA: Rappler


Bilang bahagi ng selebrasyon ng Buwan ng Wikang Pambansa, naglunsad ng mga aktibidad at mga patimpalak ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na naglalayong pagyamanin ang mga katutubong wika sa Pilipinas na gaganapin sa buong buwan ng Agosto sa isang birtwal na press conference, Hulyo 28.

Nakaangkla sa temang “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino," inisa-isa ni Roy Rene Cagalingan, Senior Language Researcher ng KWF ang ilan sa mga magiging pangunahing programa ng selebrasyon.Ayon kay Cagalingan, isa sa mga ipagkakaloob na gantimpala ay ang Selyo ng Kahusayan sa Serbisyong Publiko na ibibigay sa mga huwarang ahensiya o lokal na yunit ng pamahalaan na nagpamalas ng husay sa paggamit ng wikang Filipino na nakasaad sa Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335.

Nakatala sa unang seksyon ng Kautusan ang layon nitong "magsakatuparan ng mga hakbang para sa paggamit ng Filipino sa opisyal na komunikasyon, transaksiyon, at korespondensiya sa kani-kanilang opisina, maging nasyonal at lokal," ang mga ahensiya ng pamahalaan.

31 ahensiya ang makatatanggap ng gawad ngayong taon ayon kay Cagalingan.

Dagdag pa niya, susuriin din ng Komisyon ang pagpapaigting ng implementasyon ng naturang kautusan.

Bukod sa mga gawad ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga pamantasan sa iba’t ibang rehiyon sa bansa na ipakita ang kaangkinang kultural ng bawat rehiyon sa Tertulyang Pampanitikan.

Kasama sa 20 pamantasan ay ang Mindanao State University-Marawi City at General Santos City, Western Mindanao State University, at Central Bicol State University.

Gaganapin ang Tertulyang Pampanitikan mula ika-siyam ng Agosto hanggang ika-tatlumpu ng Agosto.

Mayroon ding magaganap na mga patimpalak gaya ng Sanaysay ng Taon na may 50 kalahok, Dangal ng Wikang Filipino na may 20 gawa, at Timpalak Jacinto sa Sanaysay na may 200 kalahok. Bukod pa rito ay may gawad na Kampeon ng Wika na may 10 nominasyon.

"Itinataguyod po natin ang Pilipinong perspektiba kung paano natin dapat tanawin 'yung ating mga wika sa bansa bilang instrumento para mapalaya tayo sa pagkakatali natin sa imperyalismong kultural galing sa Kanluran sa napakahabang panahon," mensahe ni Joemar Cañeda, OIC-Puno ng Sangay ng Edukasyon at Networking.

Upang himayin at bigyang-diin ang tema ng selebrasyon ngayong taon, magkakaroon din ng serye ng mga webinar kung saan makakapanayam ang mga kilalang personalidad na tatalakay sa iba't ibang perspektibo nito.

Ang mga webinar ay gaganapin sa limang Lunes ng Buwan ng Agosto. 

Ilan sa mga tagapagsalita rito ay ang retiradong propesor at Dangal ng Wikang Filipino taong 2020, Patrocinio V. Villafuerte PhD, at ang premiyadong manunulat na si Prop. Eros Atalia.Bukod pa rito, magkakaroon din ng isa pang webinar ang komisyon ukol sa amortisasyon at ortograpiya ng mga katutubong wika na nag-ngangalang “Lagsik-Wika.”

Sa kasalukuyan, mayroong Language Immersion Program ang KWF na tinatawag na Bahay-Wika kung saan ang mga matatandang mananalita ang nagtuturo sa mga kabataang nasa edad isa hanggang apat na taong gulang. 

Ayon sa Puno ng Sangay ng Salita at Gramatika Lourdes Hinampas, ang layunin ng Bahay-Wika ay mabigyang interes ang mga kabataang maging tagapagsalita ng katutubong wika.