Ni Geelyn Avanceña

PHOTO: Journalist Resource

Bukod sa pagsasalin ng mga salita sa wikang Filipino, mayroon ding mga malalalim na salita sa ating wika na hindi masyadong pamilyar sa ating pandinig. 85 sa mga salitang ito ay may kaugnayan sa Agham, at narito ang mga salitang katumbas nito sa Ingles.
 1. Agham

Science


 1. Agham-tao

Anthropology


 1. Alisbahabaybata

Hysterectomy


 1. Balamban

Membrane


 1. Balidasig

Negative acceleration


 1. Balikhaan

Regeneration


 1. Balisuplingan

Reproduction


 1. Balnian

Magnetic


 1. Bandos

Comet


 1.  Basisig

 Centrifugal force


 1.  Binhay

 Bacteria

 1.  Buhagsigwasan 

Pneumatics


 1.  Buntabay

Satellite


 1.  Buntala

Planet


 1.  Butang

Matter


 1.  Buturan

Nucleonics


 1.  Dagibalniing liboy

Electromagnetic curl


 1.  Dagikapnayan 

Electrochemistry


 1.  Dagisik

Electron


 1.  Dagisikan

Electronics


 1.  Dagitab

Electricity


 1.  Dagsin

Gravity


 1.  Daksipat

Telescope


 1.  Dalas

Frequency


 1.  Dalubbanwahan

Political science


 1.  Dalubbatasan

Scientifil law


 1.  Dalubhayupan

Zoology


 1.  Dalubibunan

Ornithology


 1.  Dalub-isipan

Psychology


 1.  Dalublahian

Ethnology


 1.  Dalubsakit-babae

Gynecology


 1.  Dalubtalaan

Astronomy


 1.  Dalubulnungan

Sociology


 1.  Danumsigwasan

Hydraulics


 1.  Dihaying

Inorganic chemicals


 1.  Gitisig

Centripetal force


 1.  Hagibis

Velocity


 1.  Hatimbutod

Mitosis


 1.  Haying

Organic chemical


 1.  Haykapnayan

Biochemistry


 1.  Hayliknayan

Biophysics


 1.  Haynayan

Biology


 1.  Himatay

Apoplexy


 1.  Ibutod

Nucleolus


 1.  Initsigan

Thermodynamics


 1.  Inunan

Placenta


 1.  Ishay

Bacteria


 1.  Kabuuran

Nucleus


 1.  Kalawakang araw

Solar system


 1.  Kapbisa

Metabolism


 1.  Kapnayan

Chemistry


 1.  Kapnayang kayarian

Chemical structure


 1.  Kapnayanon

Chemical


 1.  Kapsira

Catabolism


 1.  Kapyari

Anabolism


 1.  Kasagwilan

Resistivity


 1.  Lahatan

General chemistry


 1.  Larang

Equilibrium


 1.  Liknayan

Physics


 1.  Makabuntala

Asteroid


 1.  Malabuntala

Planetoid


 1.  Malasaluyan

Semiconductor


 1.  Mikhay

Microbes


 1.  Mikhaynayan

Microbiology


 1.  Miktataghay

Microorganism


 1.  Mulapik

Atom


 1.  Mulatik

Molecule


 1. Mulhay

Protozoa


 1.  Mulpikan

Atomic physics


 1.  Mulsakitin

Pathogenic


 1.  Nagugulugudan

Vertebrate


 1.  Paladutaan

Geology


 1.  Palapusuan

Cardiology


 1.  Palasiyahan

Cytology


 1.  Panawit

Inductor


 1.  Panghadlang

Insulator


 1.  Pang-ibayo

Amplifier


 1.  Salikop

Circuit


 1.  Sanlibutan

Galaxy


 1.  Sugaan

Optics


 1.  Suglamuman

Photosynthesis


 1. Sukatan

Quantitative chemistry


 1.  Tigal

Inertia


 1.  Tugoysipat

Oscilloscope


 1.  Urian

Qualitative chemistrySanggunian ng ulat: Hottest Hell Emperor, English to Filipino Translation Website


PAALALA